Čo v prípade ak prídem o vodičský preukaz?

Ak nastane prípad, že vodič je v priebehu roka  3 krát pokutovaný za porušenie predpisov, dopravný inšpektorát nariadi absolvovanie doškoľovacieho kurzu. Po uplynutí doby zadržanie VO – trestu musíte absolvovať doškoľovací kurz.

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa vykoná v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia vodiča. Táto skutočnosť je uvedená v rozhodnutí dopravného inšpektorátu.

Na takýto kurz sa musí klient samostatne prihlásiť v termíne určenom dopravným inšpektorátom. Doškoľovacie kurzy riešime individuálne s klientom v zmysle rozhodnutia dopravného inšpektorátu.

Doškoľovací kurz musíte absolvovať do termínu určenom dopravným inšpektorátom.

Potrebujete viac informácii o doškoľovacom kurze ?

Radi Vám zodpovieme vaše otázky

Žiadosť k stiahnutiu

Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktorú je potrebné vytlačit OBOJSTRANNE
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Termíny

Najbližší vodičský kurz otvárame :
  • Škultétyho 1 - 20.11.2018 ( o 16:30)
  • -
Cena pre najbližší vodičský kurz je 650 €, 15rokov na trhu = 15€ zľava z kurzu
Prihláška do autoškolyterminy autoškoly

Výcvik