Kurz prvej pomoci

V zmysle platnej legislatívy je nevyhnutnou podmienkou na získanie vodičského oprávnenia absolvovanie kurzu prvej pomoci, ktorý je zakončený záverečnou skúškou. Kurz musí byť vedený certifikovanými profesionálmi, ktorí majú na jeho vykonávanie oprávnenie. Kurz prvej pomoci musí študent absolvovať a úspešne zložiť záverečný test do konca výcviku na získanie vodičského oprávnenia. Skúška prebieha testom z teoretických znalostí a praktickým zvládnutím modelovej situácie poskytnutím správnej prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci je v autoškole AS Trend vykonávaný v priestoroch našich stredísk s profesionálmi zo záchrannej služby na vysokej úrovni. V kurze ťa naučíme  poskytnúť kvalitnú prvú predlekársku pomoc v prípade dopravnej nehody formou teoretickej a praktickej prípravy.

Čo sa v kurze prvej pomoci naučím ?

V teoretickej časti kurzu sa dozvieš viac

 • o dopravných nehodách
 • všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
 • život ohrozujúcich stavoch a základných úkonoch zachraňujúcich život
 • zlomeninách, poraneniach kĺbov a popáleninách
 • náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody

V praktickej časti kurzu prejdeš nasledujúce oblasti :

 • zhodnotenie situácie
 • premiestňovania postihnutého z nebezpečnej zóny
 • polohovania postihnutého
 • uvoľnenia dýchacích ciest
 • kardiopulmonálnej resuscitácie
 • poskytovanie prvej pomoci pri dusení sa, poruchách vedomia, kŕčových stavoch
 • poskytnutie prvej pomoci pri zlomeninách, poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, manipulácia s postihnutým
 • poskytnutie prvej pomoci pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody
 • poskytnutie psychologickej podpory postihnutému
 • odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému

Žiadosť k stiahnutiu

Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktorú je potrebné vytlačit OBOJSTRANNE
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Termíny

Najbližší vodičský kurz otvárame :
 • Škultétyho 1 - 20.11.2018 ( o 16:30)
 • -
Cena pre najbližší vodičský kurz je 650 €, 15rokov na trhu = 15€ zľava z kurzu
Prihláška do autoškolyterminy autoškoly

Výcvik