Vodičák na auto

 • Už ťa nebaví chodiť mestskou dopravou ?
 • Chceš sa stať  nezávislý a získať vodičák na auto ?
 • Hľadáš dobrú autoškolu v Bratislave ?

AS Trend Autoškola Bratislava ti pomôže

Ponúkame kvalitný výcvik vodičov v Bratislave na získanie vodičského oprávnenia skupiny B na vozidlách s manuálnou a automatickou prevodovkou. Jednoducho povedané organizujeme vodičský  kurz, ktorý zabezpečí tvoj vodičák na auto a dôkladne ťa pripraví na každodenný život na slovenských cestách.

Ako sa môžeš prihlásiť do autoškoly ?

Môžeš si vybrať z možností, ktorá ti najviac vyhovuje

 • priamo cez našu stránku prostredníctvom  online prihlášky do autoškoly
 • telefonicky na kontaktných číslach pre AS Trend Škultétyho 1 , 0948 30 64 60 od 8:00-20:00
 • osobne v našom stredisku  Škultétyho 1 

  Kedy môžem zahájiť výcvik v autoškole ?

  • Musíš mať 18 rokov??? Nie je to podmienka, už môžeš začať aj ako 16 – ročný/á
  • Zaplatiť zálohu za výcvikový kurz. Môžeš využiť aj náš splátkový systém bez navýšenia alebo si môžeš dohodnúť výšku a spôsob splátok individuálne.
  • Musíš mať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo *

  * Na to aby si mohol zahájiť výcvik je potrebné doručiť  vyplnené a potvrdené tlačivo od lekára o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Doklad musí byť  správne vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný všeobecným alebo praktickým lekárom.  Z dôvodu legislatívnych zmien v novembri  2010,  kedy došlo k zmene tlačív, je potrebné aby si sa osobne zastavil v jednom  z našich stredísk, kde ti nové tlačivo poskytneme.

  Ako dlho trvá kurz ?

  Podľa našich skúseností štandardne výcvikový kurz na vodičské oprávnenie skupiny B trvá 6 až 8 týždňov. Dôležité ale je v akom tempe chceš vodičák robiť. Napríklad ak budeš jazdiť len raz týždenne, teda zvolíš si kľudné tempo, bude vodičský  kurz pre teba trvať dlhšie nakoľko musíš mať odjazdený počet hodín, ktoré ustanovuje zákon. Ak budú voľné kapacity a ty si dohodneš s inštruktorom jazdy v intenzívnejšom tempe, budeš mať jazdy odkrútené skôr ako ostatní. Ak potrebuješ vodičák na auto rýchlo môžeš využiť možnosť absolvovať individuálny zrýchlený kurz autoškoly.

  Ako prebieha kurz ?

  V každej autoškole je kurz postavený na dvoch základných častiach : teoretickej a praktickej časti , ktorých náplň a rozsah sa riadi príslušnými zákonmi.

  Teoretická príprava prebieha vo forme skupinových prednášok v priestoroch  stredísk našej autoškoly 2x týždenne. Zvyčajne je to v poobedňajších až podvečerných hodinách, pričom vyučovacie dni a čas je výsledkom dohody medzi inštruktorom a väčšinovej požiadavky, predstavy skupiny. Pri výučbe využívame najmodernejšiu didaktickú techniku a nami dlhodobo overené školiace postupy, ktoré ti pomôžu rýchlejšie si zapamätať a pochopiť všetko potrebné.

  Praktickú časť výcviku absolvujú študenti po zvládnutí väčšiny teórie vo forme jázd na cvičisku a v cestnej premávke. Po oboznámení sa s autom a získaní základných zručností potrebných na vedenie motorového vozidla na cvičisku sa plánujú individuálne jazdy. Trať jazdy sa volí od menej náročných , cez mierne  až po štandardnú náročnosť, ktorá zodpovedá realite slovenských ciest. Samozrejme sa prihliada na úroveň zručností, ktorú študent získal. Máme vynikajúce podmienky na to, aby sme ťa pripravili na každodenný život na ceste a ty si sa stal plnohodnotným vodičom. Náležitosti jazdy ako je čas a miesto stretnutia je na vzájomnej dohode medzi tebou a  inštruktorom autoškoly.

  Jazdy v autoškole AS Trend

  • jazdíme v centre a uliciach Bratislavy
  • jazdíme celý týždeň vrátane víkendov v ranných, denných aj večerných hodinách
  • jazdíme na autách s manuálnou prevodovkou Opel Corsa (pozri galériu)
  • jazdíme na autách s AUTOMATICKOU prevodoukou Škoda Fábia – automatická prevodovka DSG
  • jazdíme na základe vašich potrieb

Žiadosť k stiahnutiu

Stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktorú je potrebné vytlačit OBOJSTRANNE
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Termíny

Najbližší vodičský kurz otvárame :
 • Škultétyho 1 - 20.11.2018 ( o 16:30)
 • -
Cena pre najbližší vodičský kurz je 650 €, 15rokov na trhu = 15€ zľava z kurzu
Prihláška do autoškolyterminy autoškoly

Výcvik