Doškoľovací kurz

Čo v prípade, ak prídem o vodičský preukaz?

Ak nastane prípad, že vodič je v priebehu roka  3 krát pokutovaný za porušenie predpisov, dopravný inšpektorát nariadi absolvovanie doškoľovacieho kurzu. Po uplynutí doby zadržanie VO – trestu musíte absolvovať doškoľovací kurz.

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa vykoná v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia vodiča. Táto skutočnosť je uvedená v rozhodnutí dopravného inšpektorátu.

Na takýto kurz sa musí klient samostatne prihlásiť v termíne určenom dopravným inšpektorátom. Doškoľovacie kurzy riešime individuálne s klientom v zmysle rozhodnutia dopravného inšpektorátu.

Doškoľovací kurz musíte absolvovať do termínu určenom dopravným inšpektorátom.

Potrebujete viac informácii o doškoľovacom kurze?

Radi Vám zodpovieme vaše otázky

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Žiadosť je potrebné vytlačiť OBOJSTRANNE


Najbližšie termíny

Dátum otvorenia kurzuČas prvého stretnutia
02.02.202412:00
15.03.202415:00
03.05.202415:00
14.06.202415:00

Cena pre najbližší vodičský kurz je 1150 € / 1050€ študenti