Vodičský preukaz skupiny B

Ako sa prihlásim do autoškoly ?

Môžeš si vybrať z možností, ktorá ti najviac vyhovuje

 

Kedy môžem zahájiť výcvik v autoškole?

  1. Musím mať 18 rokov??? Nie je to podmienka, môžeš začať už aj ako 16 – ročný/á
  2. Zaplatiť zálohu za výcvikový kurz. Môžeš využiť aj náš splátkový systém bez navýšenia alebo si môžeš dohodnúť výšku a spôsob splátok individuálne.
  3. Musíš mať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo


Na to aby si mohol zahájiť výcvik je potrebné doručiť vyplnené a potvrdené tlačivo od lekára o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Doklad musí byť  správne vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný všeobecným alebo praktickým lekárom.

 

Ako dlho trvá kurz?

Podľa našich skúseností štandardne výcvikový kurz na vodičské oprávnenie skupiny B trvá 6 až 8 týždňov teoretická časť a praktická časť závisí podľa toho, koľko jázd je v týždni, či je žiak flexibilný alebo uprednostňuje len poobedné termíny. Dôležité ale je v akom tempe chceš vodičák robiť. Napríklad ak budeš jazdiť len raz týždenne, teda zvolíš si kľudné tempo, bude vodičský  kurz pre teba trvať dlhšie nakoľko musíš mať odjazdený počet hodín, ktoré ustanovuje zákon. Ak budú voľné kapacity a ty si dohodneš s inštruktorom jazdy v intenzívnejšom tempe, budeš mať jazdy odkrútené skôr ako ostatní. Ak potrebuješ vodičák na auto rýchlejšie mať spravený, môžeš využiť možnosť absolvovať individuálny kurz autoškoly, podľa dohody.

 

Ako prebieha kurz?

V každej autoškole je kurz postavený na dvoch základných častiach : teoretickej a praktickej časti , ktorých náplň a rozsah sa riadi príslušnými zákonmi.

Teoretická príprava prebieha vo forme skupinových prednášok v priestoroch  stredísk našej autoškoly 2x týždenne. Zvyčajne je to v poobedňajších až podvečerných hodinách, pričom vyučovacie dni a čas je výsledkom dohody medzi inštruktorom a väčšinovej požiadavky, predstavy skupiny. Pri výučbe využívame najmodernejšiu didaktickú techniku a nami dlhodobo overené školiace postupy, ktoré ti pomôžu rýchlejšie si zapamätať a pochopiť všetko potrebné.

Praktickú časť výcviku absolvujú študenti po zvládnutí teórie vo forme jázd na cvičisku a v cestnej premávke. Po oboznámení sa s autom a získaní základných zručností potrebných na vedenie motorového vozidla na cvičisku sa plánujú individuálne jazdy. Trať jazdy sa volí od menej náročných , cez mierne až po štandardnú náročnosť, ktorá zodpovedá realite slovenských ciest. Samozrejme sa prihliada na úroveň zručností, ktorú študent získal. Máme vynikajúce podmienky na to, aby sme ťa pripravili na každodenný život na ceste a ty si sa stal plnohodnotným vodičom. Náležitosti jazdy ako je čas a miesto stretnutia je na vzájomnej dohode medzi tebou a  inštruktorom autoškoly.

Automatická prevodovka

Máte obavy z manuálnej prevodovky alebo si potrebujete precvičiť jazdy na automatickej prevodovke ako má vaše auto doma ? V autoškole ASTREND to nie je problém a kondičné jazdy po Bratislave môžete absolvovať na automate.

Pre viac informácií o jazde na aute s automatickou prevodovkou, navštív stránku „Automatická prevodovka“

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Žiadosť je potrebné vytlačiť OBOJSTRANNE


Najbližšie termíny

Dátum otvorenia kurzuČas prvého stretnutia
02.02.202412:00
15.03.202415:00
03.05.202415:00
14.06.202415:00

Cena pre najbližší vodičský kurz je 1150 € / 1050€ študenti